Procurement

Information
Name Инженеринг - проектиране, строителство и авторски надзор на ЛПСОВ за Икономическа зона „Божурище“, в квартал 13A, област София, община Божурище, с. Гурмазово
Number ОП-3
Date 3/1/2019
Object Изпълнение на строителство
Participation deadline 4/15/2019 5:30:00 PM
State Opened
Valid from -
Valid to -
Description Инженеринг - проектиране, строителство и авторски надзор на ЛПСОВ за Икономическа зона „Божурище“, в квартал 13A, област София, община Божурище, с. Гурмазово
Principal НКИЗ ЕАД
Procedure Открита процедура
Number in PPA 01954-2019-0002
Link to PPA http://www.aop.bg/ng/form.php?class=F02_2014&id=897483&mode=view
Lots
Number Date Name State Number in PPA
No lots.
Documents
Number Date published Name
ОП-3 | 27.2.2019 г. 3/1/2019 Решение за откриване на процедура
ОП-3 #1 | 27.2.2019 г. 3/1/2019 Обявление за поръчка
ОП-3 #2 | 1.3.2019 г. 3/1/2019 Приложения
ОП-3 #4 | 3.4.2019 г. 4/3/2019 Разяснение 1
ОП-3 #6 | 8.4.2019 г. 4/8/2019 Разяснение 2