Procurement

Information
Name Инженеринг (проектиране, извършване на строително-монтажни работи и авторски надзор) и изграждане на производствени халета в Икономическа зона Божурище
Number ОП-11
Date 12/9/2019
Object Изпълнение на строителство
Participation deadline 1/16/2020 5:30:00 PM
State Terminated
Valid from -
Valid to -
Description Инженеринг (проектиране, извършване на строително-монтажни работи и авторски надзор) и изграждане на производствени халета в Икономическа зона Божурище
Principal НКИЗ ЕАД
Procedure Открита процедура
Number in PPA 01954-2019-0008
Link to PPA http://rop3-app1.aop.bg:7778/portal/page?_pageid=93,812251&_dad=portal&_schema=PORTAL&url=687474703A2F2F7777772E616F702E62672F63617365322E7068703F6D6F64653D73686F775F6361736526636173655F69643D333736343036
Lots
Number Date Name State Number in PPA
No lots.
Documents
Number Date published Name
ОП-11 | 4.12.2019 г. 12/9/2019 Решение за откриване на процедура
ОП-11 #1 | 4.12.2019 г. 12/9/2019 Обявление за поръчка
ОП-11 #2 | 9.12.2019 г. 12/9/2019 Документация за участие
ОП-11 #4 | 3.1.2020 г. 1/3/2020 Отговор на постъпило запитване
ОП-11 #9 | 6.2.2020 г. 2/6/2020 Протокол №1