Procurement

Information
Name Инженеринг - проектиране, строителство и авторски надзор на ЛПСОВ за Икономическа зона „Божурище“, в квартал 13A, област София, община Божурище, с. Гурмазово
Number ОП-10
Date 11/1/2019
Object Изпълнение на строителство
Participation deadline 12/18/2019 5:30:00 PM
State Assigned
Valid from -
Valid to -
Description Инженеринг - проектиране, строителство и авторски надзор на ЛПСОВ за Икономическа зона „Божурище“, в квартал 13A, област София, община Божурище, с. Гурмазово
Principal НКИЗ ЕАД
Procedure Открита процедура
Number in PPA 01954-2019-0006
Link to PPA http://rop3-app1.aop.bg:7778/portal/page?_pageid=93,812251&_dad=portal&_schema=PORTAL&url=687474703A2F2F7777772E616F702E62672F63617365322E7068703F6D6F64653D73686F775F6361736526636173655F69643D333735353137
Lots
Number Date Name State Number in PPA
No lots.
Documents
Number Date published Name
ОП-10 | 1.11.2019 г. 11/4/2019 Решение за откриване на обществена поръчка
ОП-10 #1 | 1.11.2019 г. 11/4/2019 Обявление
ОП-10 #2 | 6.11.2019 г. 11/6/2019 Документация и espd-request
ОП-10 #4 | 14.11.2019 г. 11/14/2019 Отговор на постъпило запитване
ОП-10 #7 | 7.1.2020 г. 1/7/2020 Протокол 1