Procurement

Information
Name „Изпълнение на инженеринг – проектиране, авторски надзор и СМР за изпълнение на инфраструктура за обекти на „Национална компания индустриални зони“ ЕАД“
Number ОП-2
Date 2/13/2019
Object Изпълнение на строителство
Participation deadline 4/3/2019 5:30:00 PM
State Opened
Valid from -
Valid to -
Description „Изпълнение на инженеринг – проектиране, авторски надзор и СМР за изпълнение на инфраструктура за обекти на „Национална компания индустриални зони“ ЕАД“
Principal НКИЗ ЕАД
Procedure Открита процедура
Number in PPA 01954-2019-0001
Link to PPA http://www.aop.bg/ng/form.php?mode=view&class=F02_2014&id=894357
Lots
Number Date Name State Number in PPA
No lots.
Documents
Number Date published Name
ОП-2 | 13.2.2019 г. 2/18/2019 Решение за откриване на процедура
ОП-2 #1 | 13.2.2019 г. 2/18/2019 Обявление за поръчка
ОП-2 #2 | 18.2.2019 г. 2/18/2019 Приложения
ОП-2 #4 | 13.3.2019 г. 3/13/2019 Разяснение 1
ОП-2 #6 | 18.3.2019 г. 3/18/2019 Разяснение 2