Procurement

Information
Name Изготвяне оценка на съответствието на инвестиционните проекти, упражняване на строителен надзор и изпълнение на функциите на координатор по безопасност и здраве на обект: „Изпълнение на инженеринг – проектиране, авторски надзор и СМР за изпълнение на инфраструктура за обекти на „Национална компания индустриални зони“ ЕАД
Number ОП-9
Date 11/1/2019
Object Предоставяне на услуги
Participation deadline 12/16/2019 5:30:00 PM
State Opened
Valid from -
Valid to -
Description Изготвяне оценка на съответствието на инвестиционните проекти, упражняване на строителен надзор и изпълнение на функциите на координатор по безопасност и здраве на обект: „Изпълнение на инженеринг – проектиране, авторски надзор и СМР за изпълнение на инфраструктура за обекти на „Национална компания индустриални зони“ ЕАД
Principal НКИЗ ЕАД
Procedure Открита процедура
Number in PPA 01954-2019-0007
Link to PPA http://rop3-app1.aop.bg:7778/portal/page?_pageid=93,812251&_dad=portal&_schema=PORTAL&url=687474703A2F2F7777772E616F702E62672F63617365322E7068703F6D6F64653D73686F775F6361736526636173655F69643D333735353235
Lots
Number Date Name State Number in PPA
No lots.
Documents
Number Date published Name
ОП-9 | 1.11.2019 г. 11/4/2019 Решение за откриване на процедура
ОП-9 #1 | 1.11.2019 г. 11/4/2019 Обявление
ОП-9 #2 | 6.11.2019 г. 11/6/2019 Документация и espd-request
ОП-9 #4 | 25.11.2019 г. 11/25/2019 Разяснение 1
ОП-9 #6 | 9.12.2019 г. 12/9/2019 Отговор на въпрос