Procurement

Information
Name Избор на изпълнител на строително-монтажни работи на обект: „Реконструкция на площадков водопровод във ВР 1044 – Божурище“
Number ИК-0620
Date 11/1/2017
Object Изпълнение на строителство
Participation deadline 11/16/2017 5:30:00 PM
State Completed
Valid from -
Valid to -
Description Реконструкция на площадков водопровод във ВР 1044 – Божурище
Principal НКИЗ ЕАД
Procedure Други
Number in PPA 9069897
Link to PPA http://www.aop.bg/v71_pp.php?mode=view2&id=9069897
Lots
Number Date Name State Number in PPA
No lots.
Documents
Number Date published Name
ИК-0620 | 1.11.2017 г. 11/1/2017 Обява за обществена поръчка на стойност по чл.20, ал.3 от ЗОП
ИК-0620 #2 | 1.11.2017 г. 11/1/2017 Информация за публикуване на обява
ИК-0620 #1 | 1.11.2017 г. 11/1/2017 Документация за участие
ИК-0639 | 9.11.2017 г. 11/9/2017 Разяснение
ВД-0408 | 21.11.2017 г. 11/21/2017 Протокол за разглеждане, оценяване и класиране при условията и реда на чл.20 ал.3 от ЗОП