Procurement

Information
Name Избор на оператор за отпечатване и доставка на ваучери за храна за нуждите на НКИЗ ЕАД за 2019 г.
Number ОП-6
Date 10/9/2018
Object Предоставяне на услуги
Participation deadline 11/15/2018 5:30:00 PM
State Assigned
Valid from -
Valid to -
Description Избор на оператор за отпечатване и доставка на ваучери за храна за нуждите на НКИЗ ЕАД за 2019 г.
Principal НКИЗ ЕАД
Procedure Открита процедура
Number in PPA 01954-2018-0003
Link to PPA http://rop3-app1.aop.bg:7778/portal/page?_pageid=93,812251&_dad=portal&_schema=PORTAL&url=687474703A2F2F7777772E616F702E62672F63617365322E7068703F6D6F64653D73686F775F6361736526636173655F69643D333632323031
Lots
Number Date Name State Number in PPA
No lots.
Documents
Number Date published Name
ОП-6 | 9.10.2018 г. 10/11/2018 Решение за откриване на процедура
ОП-6 #1 | 9.10.2018 г. 10/11/2018 Обявление за поръчка
ОП-6 #2 | 11.10.2018 г. 10/11/2018 Документация и espd-request
ВД-0544 #1 | 16.11.2018 г. 11/16/2018 Протокол
ОП-6 #6 | 23.11.2018 г. 11/23/2018 Съобщение за отваряне на ценови предложения