Procurement

Information
Name Техническо съдействие и Строителен надзор на изграждането на подземни кабелни линии 20кV, съоръжаване на 2 бр. изводни килии в п/ст Модерно предградие, строителство на възлова станция и кабелна линия до битов корпус с нов БКТП и сградно табло
Number ИК-0558/13.12.2016
Date 12/14/2016
Object Предоставяне на услуги
Participation deadline 12/22/2016 4:30:00 PM
State Completed
Valid from -
Valid to -
Description -
Principal "НКИЗ" ЕАД
Procedure Други
Number in PPA 9059954
Link to PPA http://www.aop.bg/v71_pp.php?mode=view2&id=9059954
Lots
Number Date Name State Number in PPA
9059954 12/22/2016 Обява за удължаване на срок Opened -
Documents
Number Date published Name
ВД-0012 | 11.1.2017 г. 1/11/2017 Доклад за разглеждане на оферти и оценка
ВД-0012 #1 | 11.1.2017 г. 1/11/2017 Протокол за разглеждане на оферти и оценка
ИК-0558 | 13.12.2016 г. 12/14/2016 Обява
ИК-0558 #2 | 14.12.2016 г. 12/14/2016 ОБХВАТ НА СМР
ИК-0558 #3 | 14.12.2016 г. 12/14/2016 Образци - НАДЗОР 20 kV