Procurement

Information
Name Изпълнение на инженеринг – проектиране, авторски надзор и СМР за изпълнение на инфраструктура за обекти на „Национална компания индустриални зони“ ЕАД
Number ОП-3
Date 9/25/2018
Object Изпълнение на строителство
Participation deadline 11/19/2018 5:30:00 PM
State Terminated
Valid from -
Valid to -
Description Изпълнение на инженеринг – проектиране, авторски надзор и СМР за изпълнение на инфраструктура за обекти на „Национална компания индустриални зони“ ЕАД
Principal НКИЗ ЕАД
Procedure Открита процедура
Number in PPA 01954-2018-0001
Link to PPA http://rop3-app1.aop.bg:7778/portal/page?_pageid=93,812251&_dad=portal&_schema=PORTAL&url=687474703A2F2F7777772E616F702E62672F63617365322E7068703F6D6F64653D73686F775F6361736526636173655F69643D333631363831
Lots
Number Date Name State Number in PPA
No lots.
Documents
Number Date published Name
ОП-3 | 25.9.2018 г. 9/27/2018 Решение за откриване на процедура
ОП-3 #1 | 25.9.2018 г. 9/27/2018 Обявление за поръчка
ОП-3 #2 | 27.9.2018 г. 9/27/2018 Приложения
ОП-3 #3 | 10.10.2018 г. 10/15/2018 Решение за одобряване на обявление за изменение
ОП-3 #4 | 15.10.2018 г. 10/15/2018 Методика за оценка