Procurement

Information
Name Доставка и монтаж на нов, неупотребяван бетонов комплектен трансформаторен пост (БКТП)
Number ОП-7
Date 10/24/2018
Object Доставка на стоки
Participation deadline 11/5/2018 5:30:00 PM
State Completed
Valid from -
Valid to -
Description Доставка и монтаж на нов, неупотребяван бетонов комплектен трансформаторен пост (БКТП)
Principal НКИЗ ЕАД
Procedure Други
Number in PPA 9082318
Link to PPA http://www.aop.bg/v71_pp.php?mode=view2&id=9082318
Lots
Number Date Name State Number in PPA
No lots.
Documents
Number Date published Name
ОП-7 | 24.10.2018 г. 10/24/2018 Обява
ОП-7 #1 | 24.10.2018 г. 10/24/2018 Информация за публикувана обява
ОП-7 #2 | 24.10.2018 г. 10/24/2018 Приложения към обява
ОП-7 #4 | 2.11.2018 г. 11/2/2018 Информация за удължаване на срока за получаване на оферти
ОП-7 #6 | 8.11.2018 г. 11/8/2018 Протокол комисия