Procurement

Information
Name Изготвяне оценка на съответствието на инвестиционните проекти, упражняване на строителен надзор за обекти на НКИЗ ЕАД“ по обособени позиции, както следва:Обособена позиция № 1 „Изготвяне оценка на съответствието на инвестиционните проекти, упражняване на строителен надзор за обект: “Изграждане на ЛПСОВ за Икономическа зона София - Божурище“; Обособена позиция № 2 „Изготвяне оценка на съответствието на инвестиционните проекти, упражняване на строителен надзор за обект: „Изграждане на производствени халета в Икономическа зона София - Божурище“
Number ОП-5
Date 5/26/2020
Object Предоставяне на услуги
Participation deadline 7/16/2020 5:30:00 PM
State Terminated
Valid from -
Valid to -
Description Обособена позиция № 1 „Изготвяне оценка на съответствието на инвестиционните проекти, упражняване на строителен надзор за обект: “Изграждане на ЛПСОВ за Икономическа зона София - Божурище“; Обособена позиция № 2 „Изготвяне оценка на съответствието на инвестиционните проекти, упражняване на строителен надзор за обект: „Изграждане на производствени халета в Икономическа зона София - Божурище“
Principal НКИЗ ЕАД
Procedure Открита процедура
Number in PPA 01954-2020-0004
Link to PPA http://rop3-app1.aop.bg:7778/portal/page?_pageid=93,812251&_dad=portal&_schema=PORTAL&url=687474703A2F2F7777772E616F702E62672F63617365322E7068703F6D6F64653D73686F775F6361736526636173655F69643D333831313530
Lots
Number Date Name State Number in PPA
No lots.
Documents
Number Date published Name
ОП-5 | 20.5.2020 г. 5/26/2020 Решение за откриване на процедура
ОП-5 #1 | 20.5.2020 г. 5/26/2020 Обявление
ОП-5 #2 | 26.5.2020 г. 5/26/2020 Документация и espd-request
ОП-5 #5 | 5.6.2020 г. 6/5/2020 Разяснение
ОП-5 #4 | 5.6.2020 г. 6/8/2020 Решение за изменение