Procurement

Information
Name Изменение на подробен устройствен план - план за регулация и застрояване на ПИ с идентификатор 72206.162.04 по КК и КР на с. Телиш
Number ОП-1
Date 1/14/2019
Object Предоставяне на услуги
Participation deadline 1/22/2019 5:30:00 PM
State Completed
Valid from -
Valid to -
Description Изменение на подробен устройствен план - план за регулация и застрояване на ПИ с идентификатор 72206.162.04 по КК и КР на с. Телиш
Principal НКИЗ ЕАД
Procedure Други
Number in PPA 9084862
Link to PPA http://www.aop.bg/v71_pp.php?mode=view2&id=9084862
Lots
Number Date Name State Number in PPA
No lots.
Documents
Number Date published Name
ОП-1 | 14.1.2019 г. 1/14/2019 Обява
ОП-1 #1 | 14.1.2019 г. 1/14/2019 Информация за публикувана обява
ОП-1 #2 | 14.1.2019 г. 1/14/2019 Приложения към обява
ОП-1 #3 | 18.1.2019 г. 1/18/2019 Разяснение 1
ОП-1 #8 | 13.2.2019 г. 2/13/2019 Протокол от работата на комисията