Procurement

Information
Name Изготвяне на технически проект за вътрешен ремонт на съществуваща сграда в УПИ I 000273, кв. 12а, м „Спорното“, по плана на с. Гурмазово, община Божурище.
Number ОП-5
Date 6/14/2019
Object Предоставяне на услуги
Participation deadline 6/24/2019 5:30:00 PM
State Completed
Valid from -
Valid to -
Description Изготвяне на технически проект за вътрешен ремонт на съществуваща сграда в УПИ I 000273, кв. 12а, м „Спорното“, по плана на с. Гурмазово, община Божурище.
Principal НКИЗ ЕАД
Procedure Други
Number in PPA 9089228
Link to PPA http://www.aop.bg/v71_pp.php?mode=view2&id=9089228
Lots
Number Date Name State Number in PPA
No lots.
Documents
Number Date published Name
ОП-5 | 14.6.2019 г. 6/14/2019 Обява
ОП-5 #1 | 14.6.2019 г. 6/14/2019 Информация за публикувана в профила на купувача
ОП-5 #2 | 14.6.2019 г. 6/14/2019 Приложения към обява
ОП-5 #4 | 20.6.2019 г. 6/20/2019 Разяснение 1
ОП-5 #7 | 21.6.2019 г. 6/21/2019 Разяснение 2