Procurement

Information
Name Вътрешен ремонт на съществуваща сграда находяща се в УПИ I-000273, кв. 12а, м. „Спорното“, с. Гурмазово, община Божурище
Number ОП-1
Date 2/17/2020
Object Изпълнение на строителство
Participation deadline 3/26/2020 12:00:00 AM
State Opened
Valid from -
Valid to -
Description -
Principal НКИЗ ЕАД
Procedure Открита процедура
Number in PPA 01954-2020-0001
Link to PPA http://rop3-app1.aop.bg:7778/portal/page?_pageid=93,812251&_dad=portal&_schema=PORTAL&url=687474703A2F2F7777772E616F702E62672F63617365322E7068703F6D6F64653D73686F775F6361736526636173655F69643D333738313930
Lots
Number Date Name State Number in PPA
No lots.
Documents
Number Date published Name
ОП-1 #2 | 13.2.2020 г. 2/17/2020 Решение за откриване на процедура
ОП-1 #1 | 13.2.2020 г. 2/17/2020 Обявление
ОП-1 #3 | 18.2.2020 г. 2/18/2020 Документация
ОП-1 #4 | 25.2.2020 г. 2/27/2020 Решение за изменение
ОП-1 #5 | 27.2.2020 г. 2/27/2020 Технически проект