Procurement

Information
Name Изграждане на два броя паркинги на територията на Икономическа зона София – Божурище“ по обособени позиции, както следва: Обособена позиция №1 – „Изграждане на паркинг с 100 броя паркоместа“; Обособена позиция №2 – „Изграждане на паркинг за товарни автомобили“.
Number ОП-2
Date 3/2/2020
Object Изпълнение на строителство
Participation deadline 4/15/2020 5:30:00 PM
State Opened
Valid from -
Valid to -
Description -
Principal НКИЗ ЕАД
Procedure Открита процедура
Number in PPA 01954-2020-0002
Link to PPA http://rop3-app1.aop.bg:7778/portal/page?_pageid=93,812251&_dad=portal&_schema=PORTAL&url=687474703A2F2F7777772E616F702E62672F63617365322E7068703F6D6F64653D73686F775F6361736526636173655F69643D333738363039
Lots
Number Date Name State Number in PPA
No lots.
Documents
Number Date published Name
ОП-2 | 28.2.2020 г. 3/2/2020 Решение за откриване на процедура
ОП-2 #1 | 28.2.2020 г. 3/2/2020 Обявление
ОП-2 #2 | 4.3.2020 г. 3/4/2020 Документация и espd-request
ОП-2 #4 | 16.3.2020 г. 3/16/2020 Отговор на постъпило запитване
ОП-2 #6 | 23.3.2020 г. 3/23/2020 Отговор на постъпило искане