Procurement

Information
Name Упражняване на авторски надзор по време на строителството по обособени позиции, както следва: обособена позиция №1 Упражняване авторски надзор при „Изграждане на паркинг с 100 броя паркоместа“ и обособена позиция №2 „Изграждане на паркинг за товарни автомобили“
Number ОП-6
Date 6/11/2020
Object Предоставяне на услуги
Participation deadline 6/30/2020 5:30:00 PM
State Assigned
Valid from -
Valid to -
Description -
Principal НКИЗ ЕАД
Procedure Процедура на договаряне без обявление
Number in PPA 01954-2020-0006
Link to PPA http://rop3-app1.aop.bg:7778/portal/page?_pageid=93,812251&_dad=portal&_schema=PORTAL&url=687474703A2F2F7777772E616F702E62672F63617365322E7068703F6D6F64653D73686F775F6361736526636173655F69643D333832343035
Lots
Number Date Name State Number in PPA
No lots.
Documents
Number Date published Name
ОП-6 | 11.6.2020 г. 6/11/2020 Решение за откриване на процедура
ОП-6 #1 | 11.6.2020 г. 6/11/2020 Покана за участие
ОП-6 #2 | 11.6.2020 г. 6/11/2020 Образци към покана
ОП-6 #4 | 1.7.2020 г. 7/13/2020 Протокол
ОП-6 #5 | 10.7.2020 г. 7/13/2020 Доклад от работата на комисията