Procurement

Information
Name Упражняване на авторски надзор по време на строителството за обект: "Вътрешен ремонт на сграда находяща се в I-000273, кв. 12а, м. Спорното, с. Гурмазово, община Божурище“
Number ОП-7
Date 6/11/2020
Object Предоставяне на услуги
Participation deadline 6/30/2020 5:30:00 PM
State Completed
Valid from -
Valid to -
Description -
Principal НКИЗ ЕАД
Procedure Процедура на договаряне без обявление
Number in PPA 01954-2020-0007
Link to PPA http://rop3-app1.aop.bg:7778/portal/page?_pageid=93,812251&_dad=portal&_schema=PORTAL&url=687474703A2F2F7777772E616F702E62672F63617365322E7068703F6D6F64653D73686F775F6361736526636173655F69643D333832343130
Lots
Number Date Name State Number in PPA
No lots.
Documents
Number Date published Name
ОП-7 | 11.6.2020 г. 6/11/2020 Решение за откриване на процедура
ОП-7 #1 | 11.6.2020 г. 6/11/2020 Покана за участие
ОП-7 #2 | 11.6.2020 г. 6/11/2020 Образци към покана
ОП-7 #4 | 1.7.2020 г. 7/13/2020 Протокол
ОП-7 #6 | 13.7.2020 г. 7/13/2020 Доклад от работата на комисията