Procurement

Information
Name Изготвяне оценка на съответствието на инвестиционните проекти, упражняване на строителен надзор за обекти на НКИЗ ЕАД“ по обособени позиции, както следва: Обособена позиция № 1 „Изготвяне оценка на съответствието на инвестиционните проекти, упражняване на строителен надзор за обект: “Изграждане на паркинг със 100 броя паркоместа“; Обособена позиция № 2 „Изготвяне оценка на съответствието на инвестиционните проекти, упражняване на строителен надзор за обект: “Упражняване на строителен надзор при изграждане на паркинг за товарни автомобили“.
Number ОП-4
Date 5/26/2020
Object Предоставяне на услуги
Participation deadline 7/20/2020 12:00:00 AM
State Completed
Valid from -
Valid to -
Description Обособена позиция № 1 „Изготвяне оценка на съответствието на инвестиционните проекти, упражняване на строителен надзор за обект: “Изграждане на паркинг със 100 броя паркоместа“; Обособена позиция № 2 „Изготвяне оценка на съответствието на инвестиционните проекти, упражняване на строителен надзор за обект: “Упражняване на строителен надзор при изграждане на паркинг за товарни автомобили“.
Principal НКИЗ ЕАД
Procedure Открита процедура
Number in PPA 01954-2020-0005
Link to PPA http://rop3-app1.aop.bg:7778/portal/page?_pageid=93,812251&_dad=portal&_schema=PORTAL&url=687474703A2F2F7777772E616F702E62672F63617365322E7068703F6D6F64653D73686F775F6361736526636173655F69643D333831313531
Lots
Number Date Name State Number in PPA
No lots.
Documents
Number Date published Name
ОП-4 | 20.5.2020 г. 5/26/2020 Решение за откриване на процедура
ОП-4 #1 | 20.5.2020 г. 5/26/2020 Обявление
ОП-4 #2 | 26.5.2020 г. 5/26/2020 Документация и espd-request
ОП-4 #6 | 4.8.2020 г. 8/4/2020 Протокол № 1
ОП-4 #14 | 25.9.2020 г. 9/25/2020 Отваряне на ценови предложения