Procurement Document

Information
Name Разяснение
Number ИК-0639 | 9.11.2017 г.
Description Във връзка с постъпило запитване за участие в обществена поръчка - Реконструкция на площадков водопровод във ВР 1044 - Божурище.
Files
Name
scanpage_0.pdf