Procurement Document

Information
Name Обява
Number ОП-2 | 31.8.2018 г.
Description Текущ ремонт на сграда находяща се в I-000273, кв. 12а, м. Спорното, с. Гурмазово, община Божурище
Files
Name
scanpage_0.pdf