Procurements

RadDatePicker
RadDatePicker
Open the calendar popup.
RadDatePicker
RadDatePicker
Open the calendar popup.
select
select
select
Procurements
Number Date Name State Number in PPA
ОП-3 5/26/2020 Упражняване на строителен надзор за обект: Вътрешен ремонт на съществуваща сграда Opened 01954-2020-0003
ОП-4 5/26/2020 Изготвяне оценка на съответствието на инвестиционните проекти, упражняване на строителен надзор за обекти на НКИЗ ЕАД“ по обособени позиции, както следва: Обособена позиция № 1 „Изготвяне оценка на съответствието на инвестиционните проекти, упражняване на строителен надзор за обект: “Изграждане на паркинг със 100 броя паркоместа“; Обособена позиция № 2 „Изготвяне оценка на съответствието на инвестиционните проекти, упражняване на строителен надзор за обект: “Упражняване на строителен надзор при изграждане на паркинг за товарни автомобили“. Opened 01954-2020-0005
ОП-5 5/26/2020 Изготвяне оценка на съответствието на инвестиционните проекти, упражняване на строителен надзор за обекти на НКИЗ ЕАД“ по обособени позиции, както следва:Обособена позиция № 1 „Изготвяне оценка на съответствието на инвестиционните проекти, упражняване на строителен надзор за обект: “Изграждане на ЛПСОВ за Икономическа зона София - Божурище“; Обособена позиция № 2 „Изготвяне оценка на съответствието на инвестиционните проекти, упражняване на строителен надзор за обект: „Изграждане на производствени халета в Икономическа зона София - Божурище“ Opened 01954-2020-0004
ОП-2 3/2/2020 Изграждане на два броя паркинги на територията на Икономическа зона София – Божурище“ по обособени позиции, както следва: Обособена позиция №1 – „Изграждане на паркинг с 100 броя паркоместа“; Обособена позиция №2 – „Изграждане на паркинг за товарни автомобили“. Opened 01954-2020-0002
ОП-1 2/17/2020 Вътрешен ремонт на съществуваща сграда находяща се в УПИ I-000273, кв. 12а, м. „Спорното“, с. Гурмазово, община Божурище Opened 01954-2020-0001