Обществена поръчка

Информация
Наименование Инженеринг - проектиране, строителство и авторски надзор на ЛПСОВ за Икономическа зона „Божурище“, в квартал 13A, област София, община Божурище, с. Гурмазово
Номер ОП-3
Дата 1.3.2019
Обект Изпълнение на строителство
Срок за получаване на офертите 15.4.2019 17:30:00
Статус Прекратена
Валидна от -
Валидна до -
Описание Инженеринг - проектиране, строителство и авторски надзор на ЛПСОВ за Икономическа зона „Божурище“, в квартал 13A, област София, община Божурище, с. Гурмазово
Възложител НКИЗ ЕАД
Процедура Открита процедура
Номер в АОП 01954-2019-0002
Връзка към сайта на АОП http://www.aop.bg/ng/form.php?class=F02_2014&id=897483&mode=view
Лотове
Номер Дата Наименование Статус Номер в АОП
Няма лотове.
Документи
Номер Дата на публикуване Наименование
ОП-3 | 27.2.2019 г. 1.3.2019 Решение за откриване на процедура
ОП-3 #1 | 27.2.2019 г. 1.3.2019 Обявление за поръчка
ОП-3 #2 | 1.3.2019 г. 1.3.2019 Приложения
ОП-3 #4 | 3.4.2019 г. 3.4.2019 Разяснение 1
ОП-3 #6 | 8.4.2019 г. 8.4.2019 Разяснение 2