Обществени поръчки

RadDatePicker
RadDatePicker
Open the calendar popup.
RadDatePicker
RadDatePicker
Open the calendar popup.
select
select
select
Обществени поръчки
Номер Дата Наименование Статус Номер в АОП
ОП-6 11.6.2020 Упражняване на авторски надзор по време на строителството по обособени позиции, както следва: обособена позиция №1 Упражняване авторски надзор при „Изграждане на паркинг с 100 броя паркоместа“ и обособена позиция №2 „Изграждане на паркинг за товарни автомобили“ Възложена 01954-2020-0006
ОП-7 11.6.2020 Упражняване на авторски надзор по време на строителството за обект: "Вътрешен ремонт на сграда находяща се в I-000273, кв. 12а, м. Спорното, с. Гурмазово, община Божурище“ Приключена 01954-2020-0007
ОП-3 26.5.2020 Упражняване на строителен надзор за обект: Вътрешен ремонт на съществуваща сграда Приключена 01954-2020-0003
ОП-4 26.5.2020 Изготвяне оценка на съответствието на инвестиционните проекти, упражняване на строителен надзор за обекти на НКИЗ ЕАД“ по обособени позиции, както следва: Обособена позиция № 1 „Изготвяне оценка на съответствието на инвестиционните проекти, упражняване на строителен надзор за обект: “Изграждане на паркинг със 100 броя паркоместа“; Обособена позиция № 2 „Изготвяне оценка на съответствието на инвестиционните проекти, упражняване на строителен надзор за обект: “Упражняване на строителен надзор при изграждане на паркинг за товарни автомобили“. Приключена 01954-2020-0005
ОП-5 26.5.2020 Изготвяне оценка на съответствието на инвестиционните проекти, упражняване на строителен надзор за обекти на НКИЗ ЕАД“ по обособени позиции, както следва:Обособена позиция № 1 „Изготвяне оценка на съответствието на инвестиционните проекти, упражняване на строителен надзор за обект: “Изграждане на ЛПСОВ за Икономическа зона София - Божурище“; Обособена позиция № 2 „Изготвяне оценка на съответствието на инвестиционните проекти, упражняване на строителен надзор за обект: „Изграждане на производствени халета в Икономическа зона София - Божурище“ Прекратена 01954-2020-0004