Обществена поръчка

Информация
Наименование Упражняване на авторски надзор по време на строителството по обособени позиции, както следва: обособена позиция №1 Упражняване авторски надзор при „Изграждане на паркинг с 100 броя паркоместа“ и обособена позиция №2 „Изграждане на паркинг за товарни автомобили“
Номер ОП-6
Дата 11.6.2020
Обект Предоставяне на услуги
Срок за получаване на офертите 30.6.2020 17:30:00
Статус Възложена
Валидна от -
Валидна до -
Описание -
Възложител НКИЗ ЕАД
Процедура Процедура на договаряне без обявление
Номер в АОП 01954-2020-0006
Връзка към сайта на АОП http://rop3-app1.aop.bg:7778/portal/page?_pageid=93,812251&_dad=portal&_schema=PORTAL&url=687474703A2F2F7777772E616F702E62672F63617365322E7068703F6D6F64653D73686F775F6361736526636173655F69643D333832343035
Лотове
Номер Дата Наименование Статус Номер в АОП
Няма лотове.
Документи
Номер Дата на публикуване Наименование
ОП-6 | 11.6.2020 г. 11.6.2020 Решение за откриване на процедура
ОП-6 #1 | 11.6.2020 г. 11.6.2020 Покана за участие
ОП-6 #2 | 11.6.2020 г. 11.6.2020 Образци към покана
ОП-6 #4 | 1.7.2020 г. 13.7.2020 Протокол
ОП-6 #5 | 10.7.2020 г. 13.7.2020 Доклад от работата на комисията