Обществена поръчка

Информация
Наименование Изготвяне оценка на съответствието на инвестиционните проекти, упражняване на строителен надзор за обекти на НКИЗ ЕАД“ по обособени позиции, както следва:Обособена позиция № 1 „Изготвяне оценка на съответствието на инвестиционните проекти, упражняване на строителен надзор за обект: “Изграждане на ЛПСОВ за Икономическа зона София - Божурище“; Обособена позиция № 2 „Изготвяне оценка на съответствието на инвестиционните проекти, упражняване на строителен надзор за обект: „Изграждане на производствени халета в Икономическа зона София - Божурище“
Номер ОП-5
Дата 26.5.2020
Обект Предоставяне на услуги
Срок за получаване на офертите 16.7.2020 17:30:00
Статус Прекратена
Валидна от -
Валидна до -
Описание Обособена позиция № 1 „Изготвяне оценка на съответствието на инвестиционните проекти, упражняване на строителен надзор за обект: “Изграждане на ЛПСОВ за Икономическа зона София - Божурище“; Обособена позиция № 2 „Изготвяне оценка на съответствието на инвестиционните проекти, упражняване на строителен надзор за обект: „Изграждане на производствени халета в Икономическа зона София - Божурище“
Възложител НКИЗ ЕАД
Процедура Открита процедура
Номер в АОП 01954-2020-0004
Връзка към сайта на АОП http://rop3-app1.aop.bg:7778/portal/page?_pageid=93,812251&_dad=portal&_schema=PORTAL&url=687474703A2F2F7777772E616F702E62672F63617365322E7068703F6D6F64653D73686F775F6361736526636173655F69643D333831313530
Лотове
Номер Дата Наименование Статус Номер в АОП
Няма лотове.
Документи
Номер Дата на публикуване Наименование
ОП-5 | 20.5.2020 г. 26.5.2020 Решение за откриване на процедура
ОП-5 #1 | 20.5.2020 г. 26.5.2020 Обявление
ОП-5 #2 | 26.5.2020 г. 26.5.2020 Документация и espd-request
ОП-5 #5 | 5.6.2020 г. 5.6.2020 Разяснение
ОП-5 #4 | 5.6.2020 г. 8.6.2020 Решение за изменение