Обществена поръчка

Информация
Наименование Упражняване на строителен надзор за обект: Вътрешен ремонт на съществуваща сграда
Номер ОП-3
Дата 26.5.2020
Обект Предоставяне на услуги
Срок за получаване на офертите 13.7.2020 17:30:00
Статус Приключена
Валидна от -
Валидна до -
Описание -
Възложител НКИЗ ЕАД
Процедура Открита процедура
Номер в АОП 01954-2020-0003
Връзка към сайта на АОП http://rop3-app1.aop.bg:7778/portal/page?_pageid=93,812251&_dad=portal&_schema=PORTAL&url=687474703A2F2F7777772E616F702E62672F63617365322E7068703F6D6F64653D73686F775F6361736526636173655F69643D333831313439
Лотове
Номер Дата Наименование Статус Номер в АОП
Няма лотове.
Документи
Номер Дата на публикуване Наименование
ОП-3 | 20.5.2020 г. 26.5.2020 Решение за откриване на процедура
ОП-3 #1 | 20.5.2020 г. 26.5.2020 Обявление
ОП-3 #2 | 26.5.2020 г. 26.5.2020 Документация и espd-request
ОП-3 #4 | 18.6.2020 г. 18.6.2020 Отговор на постъпило запитване
ОП-3 #8 | 3.8.2020 г. 3.8.2020 Протокол № 1