Обществена поръчка

Информация
Наименование Упражняване на авторски надзор по време на строителството за обект: "Вътрешен ремонт на сграда находяща се в I-000273, кв. 12а, м. Спорното, с. Гурмазово, община Божурище“
Номер ОП-7
Дата 11.6.2020
Обект Предоставяне на услуги
Срок за получаване на офертите 30.6.2020 17:30:00
Статус Приключена
Валидна от -
Валидна до -
Описание -
Възложител НКИЗ ЕАД
Процедура Процедура на договаряне без обявление
Номер в АОП 01954-2020-0007
Връзка към сайта на АОП http://rop3-app1.aop.bg:7778/portal/page?_pageid=93,812251&_dad=portal&_schema=PORTAL&url=687474703A2F2F7777772E616F702E62672F63617365322E7068703F6D6F64653D73686F775F6361736526636173655F69643D333832343130
Лотове
Номер Дата Наименование Статус Номер в АОП
Няма лотове.
Документи
Номер Дата на публикуване Наименование
ОП-7 | 11.6.2020 г. 11.6.2020 Решение за откриване на процедура
ОП-7 #1 | 11.6.2020 г. 11.6.2020 Покана за участие
ОП-7 #2 | 11.6.2020 г. 11.6.2020 Образци към покана
ОП-7 #4 | 1.7.2020 г. 13.7.2020 Протокол
ОП-7 #6 | 13.7.2020 г. 13.7.2020 Доклад от работата на комисията