Обществена поръчка

Информация
Наименование Изготвяне оценка на съответствието на инвестиционните проекти, упражняване на строителен надзор за обекти на НКИЗ ЕАД“ по обособени позиции, както следва: Обособена позиция № 1 „Изготвяне оценка на съответствието на инвестиционните проекти, упражняване на строителен надзор за обект: “Изграждане на паркинг със 100 броя паркоместа“; Обособена позиция № 2 „Изготвяне оценка на съответствието на инвестиционните проекти, упражняване на строителен надзор за обект: “Упражняване на строителен надзор при изграждане на паркинг за товарни автомобили“.
Номер ОП-4
Дата 26.5.2020
Обект Предоставяне на услуги
Срок за получаване на офертите 20.7.2020 0:00:00
Статус Приключена
Валидна от -
Валидна до -
Описание Обособена позиция № 1 „Изготвяне оценка на съответствието на инвестиционните проекти, упражняване на строителен надзор за обект: “Изграждане на паркинг със 100 броя паркоместа“; Обособена позиция № 2 „Изготвяне оценка на съответствието на инвестиционните проекти, упражняване на строителен надзор за обект: “Упражняване на строителен надзор при изграждане на паркинг за товарни автомобили“.
Възложител НКИЗ ЕАД
Процедура Открита процедура
Номер в АОП 01954-2020-0005
Връзка към сайта на АОП http://rop3-app1.aop.bg:7778/portal/page?_pageid=93,812251&_dad=portal&_schema=PORTAL&url=687474703A2F2F7777772E616F702E62672F63617365322E7068703F6D6F64653D73686F775F6361736526636173655F69643D333831313531
Лотове
Номер Дата Наименование Статус Номер в АОП
Няма лотове.
Документи
Номер Дата на публикуване Наименование
ОП-4 | 20.5.2020 г. 26.5.2020 Решение за откриване на процедура
ОП-4 #1 | 20.5.2020 г. 26.5.2020 Обявление
ОП-4 #2 | 26.5.2020 г. 26.5.2020 Документация и espd-request
ОП-4 #6 | 4.8.2020 г. 4.8.2020 Протокол № 1
ОП-4 #14 | 25.9.2020 г. 25.9.2020 Отваряне на ценови предложения