Обществена поръчка

Информация
Наименование Инженеринг (проектиране, извършване на строително-монтажни работи и авторски надзор) и изграждане на производствени халета в Икономическа зона Божурище
Номер ОП-11
Дата 9.12.2019
Обект Изпълнение на строителство
Срок за получаване на офертите 16.1.2020 17:30:00
Статус Прекратена
Валидна от -
Валидна до -
Описание Инженеринг (проектиране, извършване на строително-монтажни работи и авторски надзор) и изграждане на производствени халета в Икономическа зона Божурище
Възложител НКИЗ ЕАД
Процедура Открита процедура
Номер в АОП 01954-2019-0008
Връзка към сайта на АОП http://rop3-app1.aop.bg:7778/portal/page?_pageid=93,812251&_dad=portal&_schema=PORTAL&url=687474703A2F2F7777772E616F702E62672F63617365322E7068703F6D6F64653D73686F775F6361736526636173655F69643D333736343036
Лотове
Номер Дата Наименование Статус Номер в АОП
Няма лотове.
Документи
Номер Дата на публикуване Наименование
ОП-11 | 4.12.2019 г. 9.12.2019 Решение за откриване на процедура
ОП-11 #1 | 4.12.2019 г. 9.12.2019 Обявление за поръчка
ОП-11 #2 | 9.12.2019 г. 9.12.2019 Документация за участие
ОП-11 #4 | 3.1.2020 г. 3.1.2020 Отговор на постъпило запитване
ОП-11 #9 | 6.2.2020 г. 6.2.2020 Протокол №1