Обществена поръчка

Информация
Наименование „Строителство на подземни кабелни линии 20кV на територията на две области, съоръжаване на изводни килии в подстанция „Модерно предградие”, строителство на възлова станция в Икономическа зона София-Божурище, строителство на БКТП с кабелни линии от БКТП до възлова станция и до присъединяван обект"
Номер ИК-0590
Дата 23.12.2016
Обект Изпълнение на строителство
Срок за получаване на офертите 24.1.2017 15:00:00
Статус Прекратена
Валидна от -
Валидна до -
Описание Обявление
Възложител НКИЗ ЕАД
Процедура Публично състезание
Номер в АОП 764430
Връзка към сайта на АОП http://www.aop.bg/ng/form.php?class=F02_2014&id=764430&mode=view
Лотове
Номер Дата Наименование Статус Номер в АОП
Няма лотове.
Документи
Номер Дата на публикуване Наименование
ИК-0106 #1 | 28.2.2017 г. 28.2.2017 Протокол
ИК-0030 | 18.1.2017 г. 18.1.2017 РАЗЯСНЕНИЕ 4
ИК-0028 | 17.1.2017 г. 17.1.2017 РАЗЯСНЕНИЕ 3
ИК-0014 | 11.1.2017 г. 11.1.2017 РАЗЯСНЕНИЕ 2
ИК-0008 | 6.1.2017 г. 6.1.2017 РАЗЯСНЕНИЕ 1