Обществена поръчка

Информация
Наименование Инженеринг - проектиране, строителство и авторски надзор на ЛПСОВ за Икономическа зона „Божурище“, в квартал 13A, област София, община Божурище, с. Гурмазово
Номер ОП-10
Дата 1.11.2019
Обект Изпълнение на строителство
Срок за получаване на офертите 18.12.2019 17:30:00
Статус Възложена
Валидна от -
Валидна до -
Описание Инженеринг - проектиране, строителство и авторски надзор на ЛПСОВ за Икономическа зона „Божурище“, в квартал 13A, област София, община Божурище, с. Гурмазово
Възложител НКИЗ ЕАД
Процедура Открита процедура
Номер в АОП 01954-2019-0006
Връзка към сайта на АОП http://rop3-app1.aop.bg:7778/portal/page?_pageid=93,812251&_dad=portal&_schema=PORTAL&url=687474703A2F2F7777772E616F702E62672F63617365322E7068703F6D6F64653D73686F775F6361736526636173655F69643D333735353137
Лотове
Номер Дата Наименование Статус Номер в АОП
Няма лотове.
Документи
Номер Дата на публикуване Наименование
ОП-10 | 1.11.2019 г. 4.11.2019 Решение за откриване на обществена поръчка
ОП-10 #1 | 1.11.2019 г. 4.11.2019 Обявление
ОП-10 #2 | 6.11.2019 г. 6.11.2019 Документация и espd-request
ОП-10 #4 | 14.11.2019 г. 14.11.2019 Отговор на постъпило запитване
ОП-10 #7 | 7.1.2020 г. 7.1.2020 Протокол 1