Обществена поръчка

Информация
Наименование Присъединяване към електрическата мрежа на ЧРБ на обект: „Преустройство и промяна на предназначението на съществуваща „сграда № 04 – битов корпус“ в „офис сграда“, находящ се в УПИ -000273, коо, бизнес зона и озеленяване, кв. 12а, м. „Спорното“, по плана на с. Гурмазово и обекти на територията на ИЗ „София – Божурище“
Номер ик-0546
Дата 5.10.2017
Обект Предоставяне на услуги
Срок за получаване на офертите 5.10.2017 9:24:00
Статус Възложена
Валидна от -
Валидна до -
Описание Присъединяване към електрическата мрежа на ЧРБ на обект: „Преустройство и промяна на предназначението на съществуваща „сграда № 04 – битов корпус“ в „офис сграда“, находящ се в УПИ -000273, коо, бизнес зона и озеленяване, кв. 12а, м. „Спорното“, по плана на с. Гурмазово и обекти на територията на ИЗ „София – Божурище“
Възложител нкиз
Процедура Процедура на договаряне без обявление
Номер в АОП 01954-2017-0009
Връзка към сайта на АОП http://rop3-app1.aop.bg:7778/portal/page?_pageid=93,812251&_dad=portal&_schema=PORTAL&url=687474703A2F2F7777772E616F702E62672F63617365322E7068703F6D6F64653D73686F775F6361736526636173655F69643D333530333938
Лотове
Номер Дата Наименование Статус Номер в АОП
Няма лотове.
Документи
Номер Дата на публикуване Наименование
ИК-0546 | 5.10.2017 г. 5.10.2017 Откриване на процедура
Д-17 | 24.3.2017 г. 5.10.2017 Предварителен договор за присъединяване на обекти на клиент към разпределителната електрическа мрежа
ИК-0531 | 3.10.2017 г. 5.10.2017 Писмо до г-н Томаш Пецка
ВК-0696 | 5.10.2017 г. 5.10.2017 Искане на информация относно прогнозната стойност
ИК-0546 #1 | 20.10.2017 г. 20.10.2017 Становище за осъществен контрол по чл.233 от ЗОП