Обществена поръчка

Информация
Наименование Проектиране на четири лентова пътна връзка и кръстовище с бул.Европа, община Божурище, Софийска област
Номер ИК-0329
Дата 7.7.2017
Обект Предоставяне на услуги
Срок за получаване на офертите 28.7.2017 12:00:00
Статус Приключена
Валидна от -
Валидна до -
Описание Проектиране на четири лентова пътна връзка и кръстовище с бул.Европа, община Божурище, Софийск
Възложител НКИЗ ЕАД
Процедура Публично състезание
Номер в АОП 01954-2017-0005
Връзка към сайта на АОП http://rop3-app1.aop.bg:7778/portal/page?_pageid=93,812251&_dad=portal&_schema=PORTAL&url=687474703A2F2F7777772E616F702E62672F63617365322E7068703F6D6F64653D73686F775F6361736526636173655F69643D333437363039
Лотове
Номер Дата Наименование Статус Номер в АОП
Няма лотове.
Документи
Номер Дата на публикуване Наименование
ИК-0329 | 5.7.2017 г. 6.7.2017 Решение
ИК-0330 | 5.7.2017 г. 6.7.2017 Обявление
ИК-0330 #1 | 5.7.2017 г. 5.7.2017 Документация за участие
ВД-0284 #1 | 23.8.2017 г. 23.8.2017 Протокол от заседание на комисия
ВД-0284 | 23.8.2017 г. 23.8.2017 Доклад