Обществена поръчка

Информация
Наименование „Изпълнение на инженеринг – проектиране, авторски надзор и СМР за изпълнение на инфраструктура за обекти на „Национална компания индустриални зони“ ЕАД“
Номер ОП-2
Дата 13.2.2019
Обект Изпълнение на строителство
Срок за получаване на офертите 3.4.2019 17:30:00
Статус Възложена
Валидна от -
Валидна до -
Описание „Изпълнение на инженеринг – проектиране, авторски надзор и СМР за изпълнение на инфраструктура за обекти на „Национална компания индустриални зони“ ЕАД“
Възложител НКИЗ ЕАД
Процедура Открита процедура
Номер в АОП 01954-2019-0001
Връзка към сайта на АОП http://www.aop.bg/ng/form.php?mode=view&class=F02_2014&id=894357
Лотове
Номер Дата Наименование Статус Номер в АОП
Няма лотове.
Документи
Номер Дата на публикуване Наименование
ОП-2 | 13.2.2019 г. 18.2.2019 Решение за откриване на процедура
ОП-2 #1 | 13.2.2019 г. 18.2.2019 Обявление за поръчка
ОП-2 #2 | 18.2.2019 г. 18.2.2019 Приложения
ОП-2 #4 | 13.3.2019 г. 13.3.2019 Разяснение 1
ОП-2 #6 | 18.3.2019 г. 18.3.2019 Разяснение 2