Обществена поръчка

Информация
Наименование Изпълнение на проучване, проектиране, съгласуване на проекти, авторски надзор за изготвяне на проектна документация за нуждите на „Национална компания индустриални зони“ ЕАД
Номер ОП-4
Дата 1.4.2019
Обект Предоставяне на услуги
Срок за получаване на офертите 9.5.2019 17:30:00
Статус Прекратена
Валидна от -
Валидна до -
Описание Изпълнение на проучване, проектиране, съгласуване на проекти, авторски надзор за изготвяне на проектна документация за нуждите на „Национална компания индустриални зони“ ЕАД
Възложител НКИЗ ЕАД
Процедура Публично състезание
Номер в АОП 01954-2019-0003
Връзка към сайта на АОП http://www.aop.bg/ng/form.php?mode=view&class=F02_2014&id=905272
Лотове
Номер Дата Наименование Статус Номер в АОП
Няма лотове.
Документи
Номер Дата на публикуване Наименование
ОП-4 | 1.4.2019 г. 1.4.2019 Решение за откриване на процедура
ОП-4 #1 | 1.4.2019 г. 1.4.2019 Обявление за поръчка
ОП-4 #2 | 1.4.2019 г. 1.4.2019 Приложения
ОП-4 #3 | 4.4.2019 г. 4.4.2019 Решение за одобряване на обявление за изменение
ОП-4 #5 | 12.4.2019 г. 12.4.2019 Разяснение № 1