Обществена поръчка

Информация
Наименование Доставки на нетна активна електрическа енергия и координиране на балансираща група за обекти на „Национална компания индустриални зони“ ЕАД
Номер ИК-0374
Дата 26.7.2017
Обект Доставка на стоки
Срок за получаване на офертите 1.9.2017 17:00:00
Статус Приключена
Валидна от -
Валидна до -
Описание Доставки на нетна активна електрическа енергия и координиране на балансираща група за обекти на „Национална компания индустриални зони“ ЕАД
Възложител НКИЗ ЕАД
Процедура Открита процедура
Номер в АОП 01954-2017-0006
Връзка към сайта на АОП http://rop3-app1.aop.bg:7778/portal/page?_pageid=93,812251&_dad=portal&_schema=PORTAL&url=687474703A2F2F7777772E616F702E62672F63617365322E7068703F6D6F64653D73686F775F6361736526636173655F69643D333438323338
Лотове
Номер Дата Наименование Статус Номер в АОП
Няма лотове.
Документи
Номер Дата на публикуване Наименование
ИК-0374 | 26.7.2017 г. 26.7.2017 Решение за откриване на процедура
ИК-0375 | 26.7.2017 г. 26.7.2017 Обявление за поръчка
ИК-0375 #1 | 26.7.2017 г. 26.7.2017 Документация за участие
ВД-0317 #1 | 26.9.2017 г. 27.9.2017 Протокол
ВД-0317 | 26.9.2017 г. 27.9.2017 Доклад