Обществена поръчка

Информация
Наименование Строителен надзор и техническо съдействие при въвеждане в експлоатация, на смесен заустващ колектор от Икономическа зона София-Божурище, с преминаване под жп линия София-Банкя
Номер ИК-0108
Дата 6.3.2017
Обект Грант
Срок за получаване на офертите 28.3.2017 14:30:00
Статус Приключена
Валидна от -
Валидна до -
Описание Строителен надзор и техническо съдействие при въвеждане в експлоатация на смесен заустващ колектор.
Възложител НКИЗ ЕАД
Процедура Публично състезание
Номер в АОП 775200
Връзка към сайта на АОП http://www.aop.bg/ng/form.php?class=F02_2014&id=775200&mode=view
Лотове
Номер Дата Наименование Статус Номер в АОП
Няма лотове.
Документи
Номер Дата на публикуване Наименование
ИК-0108 | 6.3.2017 г. 6.3.2017 Решение
ИК-0108 #1 | 6.3.2017 г. 6.3.2017 Обявление
ИК-0108 #3 | 6.3.2017 г. 6.3.2017 Документация за обществена поръчка
ИК-0108 #4 | 19.4.2017 г. 19.4.2017 Протокол от заседание на комисия
ИК-0185 | 24.4.2017 г. 25.4.2017 Решение за класиране на участници