Обществена поръчка

Информация
Наименование Избор на оператор за отпечатване и доставка на ваучери за храна за нуждите на НКИЗ ЕАД за 2019 г.
Номер ОП-6
Дата 9.10.2018
Обект Предоставяне на услуги
Срок за получаване на офертите 15.11.2018 17:30:00
Статус Приключена
Валидна от -
Валидна до -
Описание Избор на оператор за отпечатване и доставка на ваучери за храна за нуждите на НКИЗ ЕАД за 2019 г.
Възложител НКИЗ ЕАД
Процедура Открита процедура
Номер в АОП 01954-2018-0003
Връзка към сайта на АОП http://rop3-app1.aop.bg:7778/portal/page?_pageid=93,812251&_dad=portal&_schema=PORTAL&url=687474703A2F2F7777772E616F702E62672F63617365322E7068703F6D6F64653D73686F775F6361736526636173655F69643D333632323031
Лотове
Номер Дата Наименование Статус Номер в АОП
Няма лотове.
Документи
Номер Дата на публикуване Наименование
ОП-6 | 9.10.2018 г. 11.10.2018 Решение за откриване на процедура
ОП-6 #1 | 9.10.2018 г. 11.10.2018 Обявление за поръчка
ОП-6 #2 | 11.10.2018 г. 11.10.2018 Документация и espd-request
ВД-0544 #1 | 16.11.2018 г. 16.11.2018 Протокол
ОП-6 #6 | 23.11.2018 г. 23.11.2018 Съобщение за отваряне на ценови предложения