Обществена поръчка

Информация
Наименование Проектиране на инженерни мрежи в регулацията на улици №13 и №18 и свързани с тях съоръжения в ПИ 000256, Икономическа зона София Божурище
Номер ИК-0113
Дата 16.2.2017
Обект Предоставяне на услуги
Срок за получаване на офертите 29.3.2017 14:30:00
Статус Прекратена
Валидна от -
Валидна до -
Описание Проектиране на инженерни мрежи в регулацията на улици №13 и №18 и свързани с тях съоръжения в ПИ 000256, Икономическа зона София Божурище
Възложител НКИЗ ЕАД
Процедура Публично състезание
Номер в АОП 775473
Връзка към сайта на АОП http://www.aop.bg/ng/form.php?class=F02_2014&id=775473&mode=view
Лотове
Номер Дата Наименование Статус Номер в АОП
Няма лотове.
Документи
Номер Дата на публикуване Наименование
ИК-0204 #2 | 5.5.2017 г. 5.5.2017 Решение за класиране на участниците и определяне на изпълнител на обществена поръчка
ИК-0204 | 5.5.2017 г. 5.5.2017 Доклад
ИК-0204 #1 | 5.5.2017 г. 5.5.2017 Протокол
ИК-0113 #3 | 16.3.2017 г. 16.3.2017 Разяснение 1
ИК-0113 #2 | 7.3.2017 г. 7.3.2017 Документация за обществена поръчка