Обществена поръчка

Информация
Наименование Избор на доставчик на нетна електрическа енергия и координатор на балансираща група за обекти на „Национална компания индустриални зони“ ЕАД
Номер ОП-4
Дата 27.9.2018
Обект Други
Срок за получаване на офертите 5.11.2018 17:30:00
Статус Приключена
Валидна от -
Валидна до -
Описание -
Възложител НКИЗ ЕАД
Процедура Открита процедура
Номер в АОП 01954-2018-0002
Връзка към сайта на АОП http://rop3-app1.aop.bg:7778/portal/page?_pageid=93,812251&_dad=portal&_schema=PORTAL&url=687474703A2F2F7777772E616F702E62672F63617365322E7068703F6D6F64653D73686F775F6361736526636173655F69643D333631383131
Лотове
Номер Дата Наименование Статус Номер в АОП
Няма лотове.
Документи
Номер Дата на публикуване Наименование
ОП-4 | 27.9.2018 г. 1.10.2018 Решение за откриване на процедура
ОП-4 #1 | 27.9.2018 г. 1.10.2018 Обявление за поръчка
ОП-4 #2 | 2.10.2018 г. 2.10.2018 Документация и espd-request
ОП-4 #3 | 8.10.2018 г. 8.10.2018 Решение за одобряване на обявление за изменение
ВД-0507 #1 | 6.11.2018 г. 6.11.2018 Протокол