Обществена поръчка

Информация
Наименование Изпълнение на инженеринг – проектиране, авторски надзор и СМР за изпълнение на инфраструктура за обекти на „Национална компания индустриални зони“ ЕАД
Номер ОП-3
Дата 25.9.2018
Обект Изпълнение на строителство
Срок за получаване на офертите 19.11.2018 17:30:00
Статус Прекратена
Валидна от -
Валидна до -
Описание Изпълнение на инженеринг – проектиране, авторски надзор и СМР за изпълнение на инфраструктура за обекти на „Национална компания индустриални зони“ ЕАД
Възложител НКИЗ ЕАД
Процедура Открита процедура
Номер в АОП 01954-2018-0001
Връзка към сайта на АОП http://rop3-app1.aop.bg:7778/portal/page?_pageid=93,812251&_dad=portal&_schema=PORTAL&url=687474703A2F2F7777772E616F702E62672F63617365322E7068703F6D6F64653D73686F775F6361736526636173655F69643D333631363831
Лотове
Номер Дата Наименование Статус Номер в АОП
Няма лотове.
Документи
Номер Дата на публикуване Наименование
ОП-3 | 25.9.2018 г. 27.9.2018 Решение за откриване на процедура
ОП-3 #1 | 25.9.2018 г. 27.9.2018 Обявление за поръчка
ОП-3 #2 | 27.9.2018 г. 27.9.2018 Приложения
ОП-3 #3 | 10.10.2018 г. 15.10.2018 Решение за одобряване на обявление за изменение
ОП-3 #4 | 15.10.2018 г. 15.10.2018 Методика за оценка