Обществена поръчка

Информация
Наименование Демонтаж на неработещ трансформатор, доставка и монтаж на нов маслен трансформатор 160 kVA в съществуващ трафопост на „НКИЗ“
Номер ИК-0434
Дата 24.8.2017
Обект Доставка на стоки
Срок за получаване на офертите 18.9.2017 17:00:00
Статус Приключена
Валидна от -
Валидна до -
Описание Демонтаж на неработещ трансформатор, доставка и монтаж на нов маслен трансформатор 160 kVA 20/0.4 kV в съществуващ Трафопост НКИЗ ЕАД
Възложител НКИЗ ЕАД
Процедура Публично състезание
Номер в АОП 01954-2017-0007
Връзка към сайта на АОП http://rop3-app1.aop.bg:7778/portal/page?_pageid=93,812251&_dad=portal&_schema=PORTAL&url=687474703A2F2F7777772E616F702E62672F63617365322E7068703F6D6F64653D73686F775F6361736526636173655F69643D333439313334
Лотове
Номер Дата Наименование Статус Номер в АОП
Няма лотове.
Документи
Номер Дата на публикуване Наименование
ИК-0434 | 24.8.2017 г. 24.8.2017 Решение
ИК-0435 | 24.8.2017 г. 24.8.2017 Обявление за поръчка
ИК-0435 #1 | 24.8.2017 г. 24.8.2017 Документация за участие
ИК-0453 | 1.9.2017 г. 1.9.2017 Разяснение 1
ИК-0456 | 5.9.2017 г. 5.9.2017 Разяснение 2