Обществена поръчка

Информация
Наименование „Преработка и допълване на проект: ,,Строителство на подземни кабелни линии 20кV на територията на две области, строителство на възлова станция в Икономическа зона София-Божурище, строителство на БКТП с кабелни линии от БКТП до възлова станция и до присъединяван обект“ с добавяне на трета кабелна линия 20kV.“
Номер ИК-0443
Дата 29.8.2017
Обект Предоставяне на услуги
Срок за получаване на офертите 28.8.2017 16:54:00
Статус Приключена
Валидна от -
Валидна до -
Описание „Преработка и допълване на проект: ,,Строителство на подземни кабелни линии 20кV на територията на две области, строителство на възлова станция в Икономическа зона София-Божурище, строителство на БКТП с кабелни линии от БКТП до възлова станция и до присъединяван обект“ с добавяне на трета кабелна линия 20kV.“
Възложител НКИЗ ЕАД
Процедура Процедура на договаряне без обявление
Номер в АОП 01954-2017-0008
Връзка към сайта на АОП http://rop3-app1.aop.bg:7778/portal/page?_pageid=93,812251&_dad=portal&_schema=PORTAL&url=687474703A2F2F7777772E616F702E62672F63617365322E7068703F6D6F64653D73686F775F6361736526636173655F69643D333439323832
Лотове
Номер Дата Наименование Статус Номер в АОП
Няма лотове.
Документи
Номер Дата на публикуване Наименование
ИК-0404 | 11.8.2017 г. 29.8.2017 Запитване за оферта
ВК-0537 | 14.8.2017 г. 29.8.2017 Запитване за оферта № ИК-0404/11.08.2017г.
ВК-0552 | 18.8.2017 г. 29.8.2017 Съгласуване на проект за ПУП - ПП - схеми на кабелни линии 20 кв.
ИК-0443 | 28.8.2017 г. 28.8.2017 Решение за откриване на процедура
ИК-0443 #1 | 29.8.2017 г. 29.9.2017 Решение за откриване на процедура