Обществена поръчка

Информация
Наименование „Избор на оператор за отпечатване и доставка на ваучери за храна за нуждите на НКИЗ ЕАД“ за 2018 г.
Номер НКИЗ-0358
Дата 13.12.2017
Обект Предоставяне на услуги
Срок за получаване на офертите 5.1.2018 17:30:00
Статус Приключена
Валидна от -
Валидна до -
Описание „Избор на оператор за отпечатване и доставка на ваучери за храна за нуждите на НКИЗ ЕАД“ за 2018 г.
Възложител "Национална компания индустриални зони" ЕАД
Процедура Публично състезание
Номер в АОП 01954-2017-0010
Връзка към сайта на АОП http://rop3-app1.aop.bg:7778/portal/page?_pageid=93,812251&_dad=portal&_schema=PORTAL&url=687474703A2F2F7777772E616F702E62672F63617365322E7068703F6D6F64653D73686F775F6361736526636173655F69643D333532363633
Лотове
Номер Дата Наименование Статус Номер в АОП
Няма лотове.
Документи
Номер Дата на публикуване Наименование
ИК-0736 #1 | 14.12.2017 г. 14.12.2017 Решение за откриване на процедура
ИК-0737 | 14.12.2017 г. 14.12.2017 Обявление за поръчка
НКИЗ-0358 #1 | 14.12.2017 г. 14.12.2017 Документация
ИК-0009 #1 | 9.1.2018 г. 9.1.2018 Протокол комисия
ИК-0027 | 12.1.2018 г. 12.1.2018 Протокол № 2