Обществена поръчка

Информация
Наименование Оценяване съответствието на инвестиционни проекти и Строителен надзор на улици и технически мрежи в Икономическа зона София-Божурище, община Божурище
Номер ИК–0165
Дата 20.3.2017
Обект Предоставяне на услуги
Срок за получаване на офертите 28.4.2017 14:30:00
Статус Приключена
Валидна от -
Валидна до -
Описание Оценяване съответствието на инвестиционни проекти и Строителен надзор на улици и технически мрежи в Икономическа зона София-Божурище, община Божурище.
Възложител НКИЗ ЕАД
Процедура Публично състезание
Номер в АОП 782221
Връзка към сайта на АОП http://www.aop.bg/ng/form.php?class=F02_2014&id=782223&mode=view
Лотове
Номер Дата Наименование Статус Номер в АОП
Няма лотове.
Документи
Номер Дата на публикуване Наименование
ИК-0165 | 6.4.2017 г. 6.4.2017 Решение
ИК-0165 #5 | 6.4.2017 г. 6.4.2017 Обявление за поръчка
ИК-0165 #4 | 6.4.2017 г. 6.4.2017 ОБХВАТ
ИК-0165 #3 | 6.4.2017 г. 6.4.2017 ЕЕДОП
ИК-0165 #2 | 6.4.2017 г. 6.4.2017 ДОКУМЕНТАЦИЯ - ПУБЛИЧНО СЪСТЕЗАНИЕ