Обществена поръчка

Информация
Наименование „Отпечатване и доставка на ваучери за храна за работниците и служителите на „НКИЗ” ЕАД, за 2017г.”
Номер ИК-0003
Дата 4.1.2017
Обект Предоставяне на услуги
Срок за получаване на офертите 27.1.2017 14:30:00
Статус Приключена
Валидна от -
Валидна до -
Описание „Отпечатване и доставка на ваучери за храна за работниците и служителите на „НКИЗ” ЕАД, за 2017г.”
Възложител НКИЗ ЕАД
Процедура Открита процедура
Номер в АОП 765441
Връзка към сайта на АОП http://www.aop.bg/ng/form.php?class=F02_2014&id=765441&mode=view
Документи
Номер Дата на публикуване Наименование
ИК-0003 | 4.1.2017 г. 4.1.2017 Решение
ИК-0003 #3 | 4.1.2017 г. 4.1.2017 Обявление
ИК-0003 #1 | 4.1.2017 г. 4.1.2017 Документация за участие
ВД-0059 #1 | 17.2.2017 г. 17.2.2017 Протокол
ВД-0059 | 17.2.2017 г. 17.2.2017 Доклад